Gå til hovedindhold

Udvikling af Pier 3

I fremtiden skal Pier 3 være et nyt levende bykvarter, der forbinder den ydre del af Aarhus Ø med midtbyen. Her bliver plads til ca. 2.500 beboere.

 • Læs op

Indhold

  Det ydre Aarhus Ø er kendt for kanalerne og lange kig ud til bugten. De kvaliteter er stadig vigtige, men Pier 3 skal i højere grad skal være inspireret af klassiske gadekvarterer med levende stueetager, grønne byrum og små smutveje til vandet. Ambitionen er at skabe et bykvarter, der spiller sine naboer bedre og realiserer visionen om Aarhus som en by forbundet med vandet.

  Mange af svarene til den konkrete udformning af bykvarteret skal findes i den kommende inddragelsesproces, hvor aarhusianere og andre aktører kan være med.

  Aarhus Byråd har besluttet at udvikle Pier 3 via et arealudviklingsselskab. På ydre Aarhus Ø har Aarhus Kommune udbudt byggeretter, der er solgt til forskellige udviklere. På Pier 3 vil Aarhus Kommune indgå i et arealudviklingsselskab med en privat partner.

  Arealudviklingsselskabet vil udvikle og sælge byggeretter på Pier 3. Det skal sikre, at Pier 3 bliver en sammenhængende bydel. Der skal tænkes by før bygninger, så aarhusianerne får nogle attraktive byrum og et spændende byliv. Med andre ord så sikrer et arealudviklingsselskab, at Aarhus Kommune kan stille flere krav til, at byen hænger sammen – både bygningerne, byrummene og bylivet.

  I første omgang er der valgt et udviklingsteam. Teamet består af AP Ejendomme og Anpartsselskabet af 6. februar 2024, som Rune Kilden, Stine Hindby (Kilden & Hindby) og Heartland indgår i.

  Teamet har indgået aftale med Bricks og Voluntas som strategiske samarbejdspartnere. Teamet består herudover af de tre tværfaglige arkitektvirksomheder Cobe A/S, BRIQ og SLETH A/S, og NIRAS som ingeniør. Derudover er Artelia tilknyttet som bæredygtighedsrådgiver, og Voluntas varetager processen omkring borgerinddragelse.

  Teamet er sammen med Aarhus kommune i gang med at udarbejde en udviklingsplan. Den udviklingsplan vil danne grundlag for, at parterne senere kan stifte arealudviklingsselskabet.

  Sommer 2024-sommer 2025: Det valgte udviklerteam udarbejder en udviklingsplan for Pier 3 sammen med Aarhus Kommune. Undervejs vil aarhusianerne have mulighed for at komme med ønsker og ideer til udviklingen.

  Sommer 2025: Aarhus Byråd præsenteres for en udviklingsplan. En godkendt udviklingsplan danner grundlag for, at arealudviklingsselskabet kan stiftes.

  Sommer 2025: Arealudviklingsselskabet bliver stiftet

  I efteråret og vinteren 2022 deltog en mangfoldighed af foreninger, aarhusianere og brugere i og omkring Aarhus Ø i workshops, i byvandringer, i brugerundersøgelser og på den særlige hjemmeside, der blev etableret til formålet. Anbefalingerne fra inddragelsen mundede ud i seks strategiske temaer, der er grundlaget for byudvikling på Pier 3:

  • Et bykvarter forbundet med vandet og det maritime liv ved bugten
  • Et grønt bykvarter
  • Et foregangseksempel for bæredygtig byudvikling i Aarhus – klimamæssigt såvel som socialt
  • Et blandet bykvarter med varierede boligformer med spredning i beboersammensætningen og med forskellige anvendelser, der bidrager til bylivet
  • Et sundt bykvarter med plads til bevægelse på land og på vand
  • Et bykvarter, der udvikles i en åben proces og organiserer aktører i et tæt samarbejde

  Det er de temaer, udviklingsteamet er valgt på baggrund af, og som den kommende udviklingsplan vil levere på.

  Du kan læse mere om den tidligere inddragelse her

  Sidst opdateret: 9. juli 2024